Política de privacitat

Aquest lloc web s’adapta a la normativa vigent en relació a la protecció de dades, afectant a les dades personals que ens facilitis amb el teu consentiment exprés i a les cookies que utilitzem per tal que aquest lloc web funcioni correctament.

Concretament, aquesta web s’ajusta al compliment de les següents normatives:

El RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu y del Consell de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques) que és la nova normativa de la Unió Europea que unifica la regulació del tractament de les dades personals en els diferents països de la UE.

La LOPD (Lley Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, el Reglament de desenvolupament de la LOPD) que regula el tractament de les dades personals i les obligacions que hem d’assumir els responsables d’una web o un blog a l’hora de gestionar aquesta informació.